ارسال کننده: مدير سايت  1395/4/15    تعداد بازديد : 1095
دسته بندی: اخبار طراحی دانشگاه ها
پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد - پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهرانپردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های طراحی صنعتی و ارتباط تصویری برای مهر ماه 1395 از طریق بررسی سوابق تحصیلی و مصاحبه دانشجو می پذیرد.

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت پردیس بین المللی کیش به آدرس http://kish.ut.ac.ir یا تلگرام @UTKIC مراجعه فرمایید.

آدرس: جزیره کیش، بلوار میرمهنا، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران.

تلفن: (داخلی 201)
07644435200
07644430055

تهیه شده در: http://www.newdesign.ir/search.asp?id=1438&rnd=9725