ارسال کننده: مدير سايت  1397/6/12    تعداد بازديد : 504
دسته بندی: اخبار طراحی مباحث تئوری طراحی
دومین دوره آنلاین تفکر طراحی در کسب و کار - فیوژن

دومین دوره آنلاین ''تفکر طراحی در کسب و کار'' - مدرسه مجازی دیزاین فیوژن

مدرس: آقای مھدی اصل فلاح
طول دوره: 4 ھفته 4 جلسه 2شنبه ھا ساعت 19:00
زمان شروع دوره: 19 شھریور 1397
جلسه اول رایگان می باشد.

آنچه در این دوره می آموزید:

مخاطبان دوره:

برای دریافت اطلاعات بیشتر و ھمچنین جدول زمانبندی برگزاری دوره به صفحه مربوطه در پایگاه ''مدرسه مجازی دیزاین فیوژن'' مراجعه نمایید.

دوره مجازی تفکر طراحی

تهیه شده در: http://www.newdesign.ir/search.asp?id=1620&rnd=7702