طراحی صنعتی ایرانی

طراحی صنعتی ایرانی

گروه طراحی صنعتی اکسیر
مدرسه مجازی دیزاین فیوژن
فرمی نیک
شرکت طراحی آکسون
ارسال کننده: علی شیخ پور قاسمی نیا
دسته بندی: مطالب متفرقه معرفی کتاب
تاریخ: 1392/11/13
تعداد بازديد : 4685
share on Facebook   share on Facebook   print

معرفی کتاب: بنیان های طراحی در زیباسازی شهری

بنیان های طراحی در زیباسازی شهریعنوان: بنیان های طراحی در زیباسازی شهری 
تالیف: سیدرضا مرتضایی و مهدی اصل فلاح 
ناشر: انتشارات سازمان زیباسازی شهر تهران 
چاپ اول: زمستان 1392 
قیمت: 300000 ریال 

هدف از نگارش کتاب «بنیان های طراحی در زیباسازی شهری»، شکل گیری یک اثر تألیفی بین رشته ای در حوزه زیباسازی شهری بوده است. در این کتاب، با توجه به ابعاد کلان، میانه و خُرد زیباسازی شهری، مباحثی در قالب چند بخش مجزا از هم ارائه شده اند. در ابتدای کتاب و به منظور درک و فهم تأثیرگذارتر مباحث بخش های بعدی، بنیان ها و مفاهیم پایه در زمینه هایی چون شناخت شناسی پدیده‌ی شهر و فضاهای عمومی شهری و زیبایی و زیبایی شناسی شهری ارائه شده اند. در واقع، بخش یک کتاب با هدف آماده سازی خواننده برای ورود به مباحث تخصصی زیباسازی شهری به رشته‌ی تحریر درآمده است.

در بخش دو کتاب، به عناصر سازنده در زیباسازی شهری پرداخته شده است که مباحث پوسته و جداره‌ی شهری، فضای سبز شهری، مبلمان شهری و هنر شهری را در بر می گیرد. این عناصر را می توان به لحاظ فرمی و کالبدی، شکل دهنده‌ی زیباسازی شهری قلمداد کرد که واسطه ای برای انتقال معنا و جاری ساختن محتوا در فضاهای شهری هستند و به نوعی می توان آنها را بستر آفرینش تجربه های مطلوب شهری دانست.

همچنین در بخش سه کتاب، از بین عوامل مختلف تأثیرگذار بر زیباسازی شهری، دو عامل که به زعم نگارندگان، از عوامل مهم دراین زمینه محسوب می شوند، درقالب مباحث فرهنگ و وندالیسم مورد بحث و بررسی مفصل قرار گرفته اند. در بخش چهار، به رویکردهای تخصصی در حوزه‌ی زیباسازی شهری پرداخته شده است که بحث هایی در زمینه های طراحی فراگیر، طراحی پایدار، سمانتیک شهری و زیباسازی زمینه گرا در آن ارائه شده است. مباحث این بخش، حوزه های زیربنایی فرایندهای زیباسازی شهری را هدف قرار داده است که احاطه بر آنها، برای تخصص های مختلف مرتبط با زیباسازی مانند طراحان، می تواند بسیار راهگشا باشد.

قسمت انتهایی کتاب را می توان به نوعی جمع بندی نگارندگان از کل مباحث کتاب دانست که دارای نگاهی تحلیلی به حوزه‌ی زیباسازی شهری است و عصاره‌ی مطالب کتاب را با امتدادی کاربردی درخود جای داده است.

در این کتاب، در کنار متن های مروری و تحلیلی، برای فهم عمیق تر و دقیق تر مطالب، از 566 تصویر استفاده شده است. غالب تصاویر کتاب، توسط نگارندگان عکاسی شده اند؛ به جز مواردی که مأخذ آنها بیان شده است. نتیجه‌ی این وسواس، گردآوری تصاویر از 75 شهر در 26 کشور جهان بوده است. بدین منظور، علاوه بر مجموعه‌ی تصویرهای شخصی نگارندگان، از تصاویر مربوط به آرشیو افراد بسیاری استفاده شده است.

فهرست کتاب

بخش یک) بنیان ها و مفاهیم
فصل یک) شناخت شناسی پدیده‌ی شهر و فضاهای عمومی شهر
فصل دوم) زیبایی و زیبایی شناسی شهری

بخش دو) عناصر سازنده در زیباسازی شهری
فصل یک) پوسته و جداره‌ی شهری
فصل دو) فضای سبز شهری
فصل سه) مبلمان شهری
فصل چهار) هنرهای شهری

بخش سه) عناصر مؤثر بر زیباسازی شهری
فصل یک) فرهنگ
فصل دو) وندالیسم

بخش چهار) رویکردهای تخصصی در حیطه‌ی زیباسازی شهری
فصل یک) زیباسازی و طراحی فراگیر
فصل دو) زیباسازی و پایداری
فصل سه) سمانتیک شهری
فصل چهار) زیباسازی زمینه گرا

جمع بندی و نتیجه گیری

فهرست واژگان تخصصی
واژه نامه‌ فارسی به انگلیسی
واژه نامه‌ انگلیسی به فارسی
فهرست تصاویر و جداول
کتاب شناسی فارسی

تهیه شده در: http://www.newdesign.ir/search.asp?id=1146&rnd=1422

نظر بازديدکنندگان (7)


مطالب مرتبط:
کتاب
طراحی شهری
زیباسازی
صفحه اصلی | کانال تلگرام نیودیزاین | فیس بوک نیودیزاین | تماس با ما