طراح: فرزاد  برخورداری جاشکی      آلبوم:  Sketches (مشاهده توضیحات آلبوم)
توضیحات: اسکچ از تلفن رو میزی بی سیم و با سیم...

برای ثبت نظر ابتدا Login کنید