طراح: فرزاد  برخورداری جاشکی      آلبوم:  Renderings (مشاهده توضیحات آلبوم)
توضیحات: کار مشترک من و ایمان مقصودی برای اس یو وی ورزشی...

یدالله ورمزیاری : کاری محشر از 2 استاد مسلّم طراحی خودرو:)
برای ثبت نظر ابتدا Login کنید