طراح: فرزاد  برخورداری جاشکی      آلبوم:  Renderings (مشاهده توضیحات آلبوم)
توضیحات: اسکچ سریع مدادی و رندرینگ سریع وکومی... فرآیند طراحی در سه ساعت...

فرامرز نحوی : این موتور اسطوره هست؟! طرحش خیلی نزدیک به اونه!!
فرزاد برخورداری جاشکی : موتور اسطوره طرح مشترک من و آقای محمدرضا شجاعی است.
این یک اسکچ سریع سر کلاس درس بود که با وکوم رنگش کردم.
پوریا حیدری بهادری : ببخشید.این تازه اسکچ سریع بود!!!!!!!
اگه روی اسکچ وقت بیشتری صرف کنید معلوم نیست چی از آب در بیاد.حالا رندرینگ دیگه بماند.

برای ثبت نظر ابتدا Login کنید