طراح: فرزاد  برخورداری جاشکی      آلبوم:  Sketches (مشاهده توضیحات آلبوم)
توضیحات: یک نمونه برای تمرین شیت نهایی کاربرد طراح محصول در امتحان عملی فوق لیسانس ط ص . کیف ارگانیزر وسایل شخصی در خودرو....

برای ثبت نظر ابتدا Login کنید