طراح: فرزاد  برخورداری جاشکی      آلبوم:  Sketches (مشاهده توضیحات آلبوم)
توضیحات: یک نمونه برای تمرین شیت نهایی کاربرد طراح محصول در امتحان عملی فوق لیسانس ط ص . خودروی برقی تک نفره چند منظوره...

برای ثبت نظر ابتدا Login کنید