طراح: فرزاد  برخورداری جاشکی      آلبوم:  نمونه شیت بندی، برای کنکور فوق لیسانس (مشاهده توضیحات آلبوم)
توضیحات: صفحه یک پروسه و انالیز طرح اولیه و لیست بایدها و نبایدها

برای ثبت نظر ابتدا Login کنید