طراح: فرزاد  برخورداری جاشکی      آلبوم:  نمونه شیت بندی، برای کنکور فوق لیسانس (مشاهده توضیحات آلبوم)
توضیحات: صفحه سه ، نمایش طرح سوم اولیه و نمودار تار عنکبوتی (ابداعی بنده) برای نتخاب بهترین طرح

برای ثبت نظر ابتدا Login کنید