طراح: فرزاد  برخورداری جاشکی      آلبوم:  نمونه شیت بندی، برای کنکور فوق لیسانس (مشاهده توضیحات آلبوم)
توضیحات: صفحه دو ، نمایش دو طرح اولیه و توضیحات و لیست موارد مثبت و منفی طرح

برای ثبت نظر ابتدا Login کنید