طراح: آرمین  موسوی      آلبوم:  Exhibition design

Star  : فرم و رنگ زیباست.خصوصا استفاده از تکرار دایره و مقاطع دایره ای در کل طرح
برای ثبت نظر ابتدا Login کنید