طراح: کیارش  رهایی      آلبوم:  2014 (مشاهده توضیحات آلبوم)
توضیحات: درس طراحی پایدار کارشناسی ارشد- جمع اوری بیوگاز از پسماند مناسب برای شمال ایران

برای ثبت نظر ابتدا Login کنید