ارسال کننده: فخرالدین اعتمادی  1396/1/9    تعداد بازديد : 2007
دسته بندی: اخبار طراحی دانشگاه ها
رتبه بندی دانشگاه های برتر هنر ایران با معیارهای ISC در سال 94-95

ISCگروه رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور برای ششمین سال متوالی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی را به صورت رسمی بر اساس شاخص ها و معیار های ISC رتبه بندی کرد.

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 159 دانشگاه و موسسه پژوهشی دولتی در کشور را توسط 26 شاخص در قالب 5 معیار کلی پژوهش، آموزش، وجهه بین المللی، تسهیلات- امکانات و فعالیت های اجتماعی-اقتصادی و صنعتی مورد رتبه بندی قرار داده است.

در سال جاری به مقالات پراستناد و داغ نسبت به دیگر مقالات و همچنین مجلاتی که در دسته های با کیفیت تر مانند دسته Q1 و یا Q2 قرار گرفته اند وزن های بیشتری اختصاص داده شد. همچنین تولیدات علمی دانشگاه ها با نوع Article، Note، Review و Letter با ضریب بیشتری نسبت به دیگر انواع لحاظ شده اند.

بنا به اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، در بین دانشگاه های هنر در رتبه بندی ISC دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه هنر تهران و دانشگاه هنر شیراز به ترتیب چهاردانشگاه برتر هنر در رتبه بندی سال 95-1394 هستند.

تهیه شده در: http://www.newdesign.ir/search.asp?id=1517&rnd=3257