ارسال کننده: فخرالدین اعتمادی  1396/6/23    تعداد بازديد : 1949
دسته بندی: مقالات طراحی ارگونومی
ارگونومی سالمندان در هنگام استحمام

یکی از نکات قابل توجه در موضوع استحمام، درنظر گرفتن سالمندان می باشد. در بسیاری از مطالعات از سالمندان به عنوان کسانی که 65 سال یا بیشتر سن دارند یاد می شود (کِلی و کرومِر، 1990: 527). برای داشتن محیطی امن تر و پربارتر نیازمند طراحی ارگونومیک آینده نگر برای افراد مسن هستیم (دِوال و همکاران، 2015: 215)، چون با افزایش سطح رفاه و بهداشت، تعداد افراد مسن و درصد آنها در جامعه نیز درحال افزایش است.

براساس مطالعه ی نورآزیزن و همکاران (1386: 50-44) مهم ترین و شایع ترین علل وقوع حوادث درسالمندان و در بازدید از منازل آنها، شامل کوچک بودن فضا، ناهمواربودن کف، لغزندگی کف، کمبود نور تشخیص داده شده است. همچنین ازحمام نیز به عنوان سومین محل حادثه خیز منزل برای این افراد، پس از پله ها و توالت نام برده شده است (جدول 1).


(جدول 1) میزان بروز حوادث برای سالمندان درمنزل به تفکیک موقعیت. (نورآزیزن وهمکاران، 1386: 49)

شایع ترین مشکلات ایمنی سالندان درحمام نیز به ترتیب فراوانی، درجدول 2 قید شده است.

مشکلات

تعداد بازديد

مورد

درصد

نبود ميله يا دستگيره

386

81

21

لغزندگي كف

386

65

16.8

درجه حرارت

386

54

14

فضاي حمام

386

43

11.1

تهويه

385

20

5.2

بلندي دستشويي

386

16

4.2

محل كليدهاي چراغ

386

11

2.8

بلندي كليدهاي چراغ

386

13

3.4

بلندي مخزن آب

385

13

3.4

(جدول 2) مشکلات شایع ارگونومیک سالمندان در حمام. (همان: 50)

حمام سالمندان

(تصویر 1) شبیه سازی طراحی حمام برای زن سالمند صدک 5. (منبع: رشید وهمکاران، 2008: 81)

دستگیره حمام برای سالمندان

(تصویر2) دستگیره ی حمایتی برای سالمند. (منبع: www.bistsotoon.com، 03. 08. 2016)

باتوجه به محدودیت های سالمندان، راهکارهایی را که می توان پیشنهاد نمود عبارتند از:

  1. استفاده از دستگیره های مناسب درب
  2. استفاده از کفپوش های غیرلغزنده و عاج دار و همچنین دمپایی های مخصوص
  3. تعبیه میله ی حمایتی دردیوارهای حمام، توالت و راهروها -منتهی به حمام- برای کمک به نشستن و برخاستن آسان تر و ایمن تر
  4. رفع هرگونه ناهمواری در کف
  5. تأمین نور کافی در محیط حمام
  6. طراحی دوش به گونه ای که امکان کنترل دمای آب را آسان تر نماید
  7. ارتقاء استقلال در زندگی فردی سالمند

نویسنده: فخرالدین اعتمادی، کارشناس ارشد طراحی صنعتی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

منابع:

تهیه شده در: http://www.newdesign.ir/search.asp?id=1555&rnd=7327