ارسال کننده: علی شیخ پور قاسمی نیا  1386/11/3    تعداد بازديد : 4870
دسته بندی: مطالب متفرقه معرفی کتاب
معرفی کتاب: مرورى بر تاریخ نقاشى معاصر غرب

مروری بر نقاشی معاصر غرب

مرورى بر تاریخ نقاشى معاصر غرب، نوشته دکتر پریسا شاد قزوینى، انتشارات سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانى دانشگاه ها)

عنوان انگلیسی:Contemporary painting of west from Art nouveau to Post-modernism

در این کتاب نقاشى  معاصر غرب از آرنوو تا پست مدرنیسم بررسى مى شود. «مرورى بر تاریخ نقاشى معاصر غرب» شامل چهار بخش است.

فصل اول: ورود به قرن بیستم یا دوره مدرنیسم:
بررسی سبک هاى آرنوو، فوتوریسم، فوویسم، کوبیسم، آبستراکتیویسم، سوپره ماتیسم (والاگرایى) و... 

فصل دوم: هنر در دوران جنگ های جهانی:
بررسی سبک های اکسپرسیونیسم، دادائیسم و سوررئالیسم

فصل سوم: هنر دوران پس از جنگ:
در این فصل به سبک هاى آبستره اکسپرسیونیسم در آمریکا، نقاشى رنگ میدانى، تاشیسم، هنر خام اُپ آرت و پاپ آرت و... پرداخته مى شود.

فصل چهارم: دوره پست مدرنیسم،عصر ورود به فناورى مدرن به دنیاى هنر:
مینیمالیسم، کانسپچوآل آرت (هنر اجرایى و اتفاقى، هنر زمینى، چیدمان) و دکنستروکیتویسم، سوپررئالیسم و تئواکسپرسیونیسم

این کتاب در حال حاضر به عنوان یکی از منابع مهم تاریخ هنر در کنکور فوق لیسانس هنرهای تجسمی مورد استفاده قرار می گیرد.

تهیه شده در: http://www.newdesign.ir/search.asp?id=226&rnd=2400