ارسال کننده: مهدیه عربپور  1388/2/8    تعداد بازديد : 2592
دسته بندی: اخبار طراحی کنفرانس و همایش ها
همایش یک روز طراحی در دانشگاه تهران - شماره 3


یک روز طراحیانجمن علمی طراحی صنعتی پس از اجرای موفق دو دوره از برنامه های یک روز طراحی، برآن شده است تا  یک روز طراحی (3) را با شرکت دانشجویانی از تمامی دانشگاه ها و با حضور اساتید و طراحانی چون محمد صادق ژیان، ایمان مقصودی، سید جواد غفاریان و علی اکبر خواجویی نژاد، در روز دوشنبه 14 اردیبهشت ماه برگزار نماید.

هدف از اجرای این برنامه، ایده پردازی و اجرای اسکچ و پرزانته مناسب در زمان کوتاه و تمرین کار گروهی و همچنین تعامل دانشجویان طراحی صنعتی با استادان و تقویت طراحی با دست است.

برنامه از ساعت 8 صبح آغاز و گروه بندی توسط تیم برگزار کننده و به صورت رندوم انجام می شود، دوستانی که در این ساعت حضور نداشته باشند جزء گروه ها محسوب نخواهند شد. سپس دانشجویان پس از اعلام موضوع تا ساعت 12 شروع به ایده پردازی و اجرای اسکچ می نمایند. (اجرای اسکچ در قضاوت نهایی درصد بالایی از پارامترهای داوری را دارد.) در ساعت 13 پس از صرف نهار، شیت های 50 *70 بین گروه ها توزیع شده و دانشجویان وقت دارند ظرف 2 ساعت طرح نهایی خود را پرزانته نمایند. در ساعت 15 کارها جمع شده و قضاوت توسط اساتید مدعو و بر اساس پارامترهای تعیین شده صورت خواهد پذیرفت.

پارامترهای داوری: 50% اسکچ - 40% راندوی نهایی و پرزانته - 10% ایده پردازی

برنامه تا ساعت 4 بعد از ظهر به پایان خواهد رسید و تیم برنده اعلام خواهد شد. کار و نحوه پرزانته تماما دستی، و آوردن هرگونه وسیله طراحی به عهده دانشجویان می باشد.

تهیه شده در: http://www.newdesign.ir/search.asp?id=499&rnd=2749