ارسال کننده: علی شیخ پور قاسمی نیا  1388/7/6    تعداد بازديد : 3089
دسته بندی: اخبار طراحی مسابقات طراحی
برگزیدگان ایرانی مسابقه Green Life

نتایج مسابقه Green Life در سایت Designboom.com اعلام شد. این مسابقه مشترکا توسط Designboom و Incheon Metropolitan City با موضوع طراحی سبز در سه گرایش green design for humans، city and green design وgreen design and communication برگزار شده بود و مهلت ارسال آثار به این مسابقه تا 25 آگوست 2009 اعلام شده بود.

در میان کارهای برگزیده که در سه گرایش معرفی شدند، سه کار از طراحان ایرانی به چشم می خورد. کار brootle از آقایان حسن پیش آهنگ و حامد کهن در گرایش green design for humans و کارهای releaf و desert hydrocycle system از آقایان روح ا.. مریخ پور، رسول شکرانی و خانم ساناز قائم مقامی به ترتیب در گرایش های green design for humans و city and green design کارهایی است که در کنار نام ایران به چشم می خورد.

desert hydrocycle system: کار آقایان روح ا.. مریخ پور، رسول شکرانی و خانم ساناز قائم مقامی
http://www.designboom.com/contest/view.php?contest_pk=28&item_pk=34829&p=1 Desert Hydro Cylce 

brootle: کارآقایان حسن پیش آهنگ و حامد کهن
http://www.designboom.com/contest/view.php?contest_pk=28&item_pk=34769&p=1
Bottle Broom

 releaf: کار آقایان روح ا.. مریخ پور، رسول شکرانی و خانم ساناز قائم مقامی
http://www.designboom.com/contest/view.php?contest_pk=28&item_pk=34860&p=1
Releaf

لینک صفحه برگزیدگان:
http://www.designboom.com/contest/winner.php?contest_pk=28

تهیه شده در: http://www.newdesign.ir/search.asp?id=558&rnd=3983