ارسال کننده: مانلی سرمدی  1388/11/7    تعداد بازديد : 8846
دسته بندی: مقالات طراحی طراحی مد، گرافیک، تبلیغات
آنتروپومتری و اندازه ها در طراحی جواهرات

در مبحث کارکردگرایی، منظور از کارکرد جواهرات، قابلیت استفاده از آنها می باشد که بدین منظور در نظر گرفتن رابطه های جسمانی بسیار اهمیت دارد. برای جواهرات ابعاد استانداردی با توجه به ابعاد آنتروپومتریک بدن در نظر گرفته شده است که تولیدکنندگان بر آن اساس جواهرات را در سایزهای مختلف، تولید می کنند. راحتی، انطباق با فرم بدن و ایمنی، جنبه های مهم رابطه جسمانی در جواهرات می باشند.

انگشتر:
انگشتر و حلقه از بین جواهرات دیگر بیشترین کاربرد را داراست. در طراحی انگشتر باید از لبه تیز اجتناب کرد. جدول زیر ابعاد استاندارد سایز حلقه ها را نشان می دهند.

سایز انگشتر

گوشواره:
در طراحی گوشواره، وزن و راحتی، دو فاکتور مهم می باشند. در طراحی گوشواره ها باید از وزن زیاد خودداری شود.

دستبند:
در طراحی دستبند ها نیز باید ازهرگونه لبه تیز اجتناب شود تا موجب ناراحتی پوست و همچنین گیر کردن به لباس ها نشود. نکته دیگر در طراحی دستبند های یکپارچه (بدون قفل) و النگو ها، در نظر گرفتن استخوان مچ است تا فرد هنگام به دست کردن یا درآوردن آن دچار مشکل نشود.

در نمودار زیر ابعاد دستبند ها را مشاهده می کنید.

طول دستبند اندازه افراد:
7 اینچ         صدک 5 زنان
7.5 اینچ      صدک 50 زنان
8 اینچ         صدک 95 زنان
8 اینچ         صدک 5 مردان
8.5 اینچ      صدک 50 مردان
9 اینچ         صدک 95 مردان


گردن بند:
برای گردنبند نیز باید فاکتور های قبلی مانند وزن مناسب و اجتناب از هر گونه گوشه و لبه تیز رعایت شود. ابعاد انواع گردنبندها، طوق ها و زنجیرها را در شکل زیر مشاهده می کنید.

سایز گردن بند

تهیه شده در: http://www.newdesign.ir/search.asp?id=617&rnd=8737