ارسال کننده: جهانگیر حسین پور  1389/11/20    تعداد بازديد : 5538
دسته بندی: اخبار طراحی کنفرانس و همایش ها
برگزاری نمایشگاه بافت و رنگ در دانشگاه علم و صنعت

نمایشگاه آثار دانشجویان ورودی سال 88 دانشگاه علم و صنعت با عنوان بافت و رنگ، در آمفی تئاتر دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه علم و صنعت دایر می باشد. این آثار در زمینه مبانی هنرهای تجسمی و حجم سازی می باشد.

از جمله این آثار می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تابلوهای ساخته شده از انواع مواد و رنگ های مختلف
- آثار حجمی، با موضوع بررسی تنالیته های رنگی بر روی سطوح مختلف
- انواع آپاژور، با موضوع ترکیب احجام مکعب، کره، مخروط، منشور، استوانه
- کارهی گچی، با موضوع ترکیب سطوح مربع، مثلث و دایره، به صورت سطوح مثبت، منفی، محدب و مقعر

این نمایشگاه تا تاریخ 6 اسفند 1389 برقرار خواهد بود. بدینوسیله از همه ی علاقه مندان، برای بازدید از نمایشگاه دعوت به عمل می آید.

نمایشگاه بافت و رنگ

تهیه شده در: http://www.newdesign.ir/search.asp?id=817&rnd=8416