ارسال کننده: مدير سايت  1390/11/15    تعداد بازديد : 9197
دسته بندی: اخبار طراحی مسابقات طراحی
نتایج مسابقه طراحی سرپناه ایستگاه اتوبوس بی آر تی

به منظور تعویض سرپناه ها ی خط (2) بی آر تی در تاریخ 19/5/90 مسابقه ای برگزار گردید و جهت برگزاری مسابقه در سایت های تخصصی طراحی و روزنامه همشهری، آگهی فراخوان طرح چاپ شد که در نهایت حدود 60 طرح به دفتر روابط عمومی شرکت عرف ایران به عنوان برگزار کننده مسابقه، ارسال شد.
 
موارد ارسال شده در جلسه ای به استحضار معاونت محترم شهردار تهران رسید و مقرر فرمودند کمیته ای متشکل از حوزه معاونت حمل و نقل، شرکت کنترل ترافیک، شرکت عرف ایران، کارشناسان و اساتید دانشگاه تشکیل شود و طرح ها مورد ارزشیابی قرار بگیرند.

پس از آن جلساتی با حضور افراد فوق برگزار گردید و از میان مجموعه طرح های رسیده، 10 طرح به عنوان انتخاب نهایی گزینش شدند. پس از آن نیز در جلسه ای طرح ها مورد بازبینی دقیق قرار گرفته، و در نهایت سه طرح به عنوان طرح برتر انتخاب شدند. اسامی طراحان آن به شرح زیر می باشد:

نفر اول: خانم سیده طاهره ریاضی

طراحی ایستگاه بی آر تی

طراحی ایستگاه بی آر تی

طراحی ایستگاه بی آر تی

نفر دوم: خانم فرنوش دباغیان

طراحی ایستگاه بی آر تی

نفر سوم: آقای مهدی قائدی

طراحی ایستگاه بی آر تی

طراحی ایستگاه بی آر تی

در این جلسه مقرر شد تا جلسه ای با حضور این سه طراح و نمایندگانی از حوزه معاونت، شرکت کنترل ترافیک و عرف ایران به عنوان برگزار کننده مسابقه تشکیل شود تا موارد فنی و اجرایی را از طراحان درخواست نمایند.
جوایز نفرات به ترتیب 4-3-2 سکه تمام بهار آزادی بود که به آنان اهدا شد.

در نهایت نیز طرح نفر دوم جهت ساخت در خط 2 بی آر تی انتخاب شد.

تهیه شده در: http://www.newdesign.ir/search.asp?id=968&rnd=569