طراحی صنعتی ایرانی

طراحی صنعتی ایرانی

فرمی نیک
طرح کار
شرکت طراحی آکسون
گروه طراحی صنعتی اکسیر
مدرسه مجازی دیزاین فیوژن
انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران
نام و نام خانوادگی: انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران 
سن: 32 سال
رشته:
شهر و کشور: ، ايران
تاريخ عضويت: 1389/2/7
صفحه اینترنتی: http://www.idiust.com/
ایمیل:       
طراحی
طرحی ارسال نشده است
مطالب ارسالی
صفحه اصلی | کانال تلگرام نیودیزاین | فیس بوک نیودیزاین | تماس با ما