طراحی صنعتی ایرانی

طراحی صنعتی ایرانی

گروه طراحی صنعتی اکسیر
مدرسه مجازی دیزاین فیوژن
دوره طراحی محصول
فرمی نیک
شرکت طراحی آکسون
ارسال کننده: علی شیخ پور قاسمی نیا
دسته بندی: اخبار سايت
تاریخ: 1389/12/6
تعداد بازديد : 3293
share on Facebook   share on Facebook   print

امکانات جدید پروفایل های طراحی صنعتی ایرانی

طراحی صنعتی ایرانیپس از راه اندازی موقت گالری در پروفایل های اعضای طراحی صنعتی ایرانی و اختصاص فضای 10 فایل به هر کاربر، در مدتی کوتاه بیش از 580 طرح در پروفایل ها ارسال شد که نشان دهنده سطح نیاز و پتانسیل بالا برای گسترش امکانات این بخش بود. اینک با ارتقای سرور وب سایت طراحی صنعتی ایرانی و ایجاد تغییرات عمده در بر