طراحی صنعتی ایرانی

طراحی صنعتی ایرانی

دسته بندی: مطالب متفرقهکنکور، المپیاد، امتحان
تاریخ: 1391/7/14
تعداد بازديد : 26322
print

رتبه کنکور برای قبول شدن در طراحی صنعتی

با گذشت چهار سال از راه اندازی صفحه گفتگوهای کوتاه،‌ مباحث مرتبط با کنکور طراحی صنعتی و به خصوص درخواست راهنمایی در مورد رتبه ها و درصدهای کنکوری طراحی صنعتی، همواره پر طرفدارترین بحث بوده است.

هدف از تهیه این مطلب جمع آوری اطلاعات قبول شدگان در رشته طراحی صنعتی شامل رتبه ها،‌ درصدهای کسب شده،‌ سال ورود به دانشگاه،‌ منطقه کشوری کنکور و .... است.

از تمام پذیرفته شدگان در رشته طراحی صنعتی در سال های مختلف درخواست می شود به منظور تکمیل اطلاعات این مطلب،‌ اطلاعات دقیق از موارد زیر را در صورتی که به خاطر دارند در بخش کامنت ها درج نمایند تا به مرور به متن اصلی مطلب منتقل گردد:

  • مقطع قبولی
  • رتبه و منطقه کشوری (در مرحله تئوری و عملی)
  • درصدهای کسب شده در درس های مختلف
  • دانشگاه محل تحصیل
  • روزانه و شبانه

مقطع کارشناسی:

ورودی 90،دانشگاه هنر اسلامی تبریز
رتبه کل کشوری: 1111 
رتبه کل در منطقه 2:  460 
رتبه زیرگروه کشوری: ---
رتبه زیرگروه در منطقه: 390
ادبیات: 25
عربی: 20
فرهنگ و معارف اسلامی: 48
زبان: 8
درک عمومی هنر: 15
ریاضی و فیزیک: 45
ترسیم فنی: 20
خلاقیت تصویری: 45
خلاقیت نمایشی: 20
موسیقی: 45
خواص مواد: 0
ورودی 90،  شبانه، دانشگاه هنر تهران
رتبه کل کشوری: 854
رتبه منطقه 1: 500 
رتبه زیرگروه کشوری: 534
رتبه زیرگروه در منطقه 1: 337
ادبیات: 34.7
عربی:17.4
معارف: 69.4
زبان: 84
درک عمومی هنر: 15.6
ریاضی فیزیک: 49.5
ترسیم فنی: 8.4
خلاقیت تصویری: 68.4
خلاقیت نمایشی: 41.7
موسیقی: 0
خواص مواد: 0
  ورودی 90،‌ دانشگاه سمنان
رتبه کل کشوری: 1174
رتبه کل منطقه: 660
رتبه زیرگروه کشوری: 749
رتبه زیر گروه منطقه: 442
ادبیات: 45.4
عربی: 17.4
معارف: 44.0
زبان: 74.7
درک عمومی هنر: 12.3
ریاضی و فیزیک: 33.4
ترسیم فنی: 31.7
خلاقیتت تصویری: 53.4
خلاقیت نمایشی: 31.7
موسیقی: 0.0
خواص مواد: 5.0 

ورودی 89، دانشگاه تهران، روزانه
رتبه کل کشوری:36
رتبه کل منطقه دو: 3
رتبه زیرگروه کشوری: 19
رتبه زیرگروه منطقه: 2
ادبیات:56
عربی: 45
دینی: 65
زبان: 96
درک عمومی: 40
ریاضی و فیزیک: 83
ترسیم فنی: 68
خلاقیت تصویری: 62
نمایش: 34
موسیقی: 20
خواص مواد: 00

ورودی 88، دانشگاه هنر تهران، روزانه
رتبه کل کشوری: 117
رتبه کل منطقه: 92
رتبه زیرگروه کشوری: 73
رتبه زیرگروه منطقه: 62
ادبیات:56
عربی: 30
فرهنگ و معارف اسلامی: 17
زبان: 10
درک عمومی: 51
ریاضی و فیزیک: 18
ترسیم فنی: 60
خلاقیت تصویری: 56
خلاقیت نمایشی: 21
موسیقی: 50
خواص مواد: 25

ورودی 84، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
رتبه کل کشوری: 97
رتبه زیرگروه : 54 
ورودی 88، دانشگاه هنر تهران، روزانه
رتبه کل کشوری: 117
رتبه کل منطقه: 92
رتبه زیرگروه کشوری: 73
رتبه زیرگروه منطقه: 62
ادبیات:56
عربی: 30
فرهنگ و معارف اسلامی: 17
زبان: 10
درک عمومی: 51
ریاضی و فیزیک: 18
ترسیم فنی: 60
خلاقیت تصویری: 56
خلاقیت نمایشی: 21
موسیقی: 50
خواص مواد: 25
 
ورودی 84: دانشگاه تهران
رتبه کل کشوری: 19
رتبه منطقه 2:  3 
رتبه زیرگروه کشوری: ---
رتبه زیرگروه در منطقه: ---
ادبیات: 60
عربی: 62.7
فرهنگ و معارف اسلامی: 73.4
زبان: 70.7
درک عمومی هنر: 68.9
درک عمومی ریاضی فیزیک: 45.6
ترسیم فنی: 66.7
خلاقیت تصویری و تجسمی: 50
خلاقیت نمایشی: 48.4
موسیقی: 53.4
خواص مواد: 21.7
 ورودی 84: دانشگاه تهران
رتبه 3 منطقه 2 و 19 کشوری در امتحان تئوری
زبان و ادبیات فارسی: 60
زبان عربی 62.7
فرهنگ و معارف اسلامی 73.4
زبان خارجی 70.7
درک عمومی هنر 68.9
درک عمومی ریاضی فیزیک 45.6
ترسیم فنی 66.7
خلاقیت تصویری و تجسمی 50
خلاقیت نمایشی 48.8
خلاقیت موسیقی 53.4
خواص مواد 21.7
ورودی 94: دانشگاه تهران
 دانلود نمونه کارنامه نهایی داوطلب در انتخاب دانشگاه در کنکور سراری 94 شامل مقایسه آخرین رتبه قبولی و ظرفیت هر دانشگاه
مقطع کارشناسی ارشد:


 ورودی 89،‌ دانشگاه الزهرا
رتبه تئوری: 71 
رتبه عملی: 21
معدل دوره
 کارشناسی 17.36 
 
ورودی 91، دانشگاه هنر تهران، روزانه
دانشگاه مقطع کارشناسی: هنر اصفهان
رتبه تئوری: 17
درصد آزمون عملی: 40.5
رتبه نهایی: 8
زبان عمومی و تخصصی: 33
مبانی نظری طراحی صنعتی: 46
تاریخ هنر و طراحی صنعتی: 55
مواد ساخت و تولید: 23
معدل دوره کارشناسی: 17.51

ورودی 91 پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
دانشگاه مقطع کارشناسى: الزهرا
رتبه تئورى: 157
درصد آزمون عملى: 38
زبان عمومی و تخصصی: 2.2
مبانى نظرى طراحی صنعتی: 49.43
تاریخ هنر و طراحى صنعتى: 18.33
مواد و روش هاى ساخت 15
 

ورودی91، روزانه الزهرا
دانشگاه مقطع کارشناسی: هنر اسلامی تبریز
رتبه تئوری: 68
رتبه نهایی: 16
درصد آزمون عملی: 45
زبان عمومی وتخصصی: 15.56
مبانی نظری طراحی صنعتی: 40
تاریخ هنر و طراحی صنعتی: 66.67
مواد و روش های ساخت: 10
 

ورودی 91، دانشگاه امیر کبیر، روزانه 

دانشگاه مقطع کارشناسی: هنر اسلامی تبریز
رتبه تئوری: 44
درصد آزمون عملی: 50
رتبه نهایی: 11
زبان عمومی وتخصصی: 5
مبانی نظری طراحی صنعتی: 40
تاریخ هنر و طراحی صنعتی: 38
مواد ساخت و تولید: 55
معدل دوره کارشناسی: 16


 

ورودی 91، دانشگاه تهران، روزانه
دانشگاه مقطع کارشناسی: هنر اسلامی تبریز
رتبه تئوری: 22
درصد آزمون عملی: 45 
رتبه نهایی: 4
زبان عمومی وتخصصی: 29
مبانی نظری طراحی صنعتی: 47
تاریخ هنر و طراحی صنعتی: 45
مواد ساخت و تولید: 30
معدل دوره کارشناسی: 17.03

ورودی92 :دانشگاه الزهرا روزانه
رتبه تئوری: 122
زبان: 22
مبانی: 47
تاریخ: 45
مواد: 1.6
رتبه عملی: 30
 

ورودی 92: دانشگاه الزهرا، روزانه

رتبه تئوری: 136
زبان: (منفی) 4.43
مبانی: 36.67
تاریخ هنر: 48.33
مواد: 16.67
معدل: 17.79
درصد عملی: 38


 


ورودی 93: دانشگاه الزهرا روزانه
رتبه کل: 78
زبان: 10
مبانی:40
تاریخ:45
مواد:45 

 ورودی 93: روزانه دانشگاه تبریز
رتبه تئوری: 49
رتبه عملی: 23
زبان: 4.44
مبانی:42.22
تاریخ: 51.67
ساخت و تولید: 48.33

ورودی 93: دانشگاه الزهراء - روزانه
رتبه مرحله اول: 25
زبان: 6
مواد و ساخت: 50
مبانی: 62
تاریخ: 50

 ورودی 94 
رتبه تئوری: 80
زبان: 22.22
مبانی: 28.89 
تاریخ: 13.33 
مواد: 28.33 

ورودی 97: روزانه دانشگاه الزهرا

زبان 21.11
مبانی29.52
تاریخ 20
مواد 9.33
رتبه تئوری 103
نمره عملی 24
رتبه کل 62

تهیه شده در: https://www.newdesign.ir/content/?id=1045&rnd=4098

نظر بازديدکنندگان (44)


مطالب مرتبط:
راه های ارتباطی:
اینستاگرام | کانال تلگرام | فیس بوک | تماس با ما