ارسال کننده: Parian
تاریخ: 1392/11/8
تعداد بازديد : 3039

عنوان کتاب: پسامدرن و طراحی فراصنعتی
مولف: بابک امرایی، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
ناشر: انتشارات دانشگاه هنر اسلامی تبریز

در این کتاب ضمن تشریح وضعیت عمومی پسامدرن و ساختار های گوناگون فرهنگی و اجتماعی تأثیر گذار بر آن، به جست و جوی ریشه های مختلف هنر های کاربردی و به ویژه طراحی پسامدرن پرداخته می شود تا در نهایت به یک شناخت صحیح، برای تعیین و شناسایی آثار پسامدرن و تفکیک آن از سایر شیوه ها و سبک ها دست یابیم.

در این پژوهش ابتدا به بررسی نوع رابطه مدرنیسم و پسامدرنیسم از دید صاحب نظران هر دو جریان، پرداخته شده است. سپس وضعیت پسامدرن از زوایای مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، فلسفی و هنری مورد بررسی قرار گرفته است. هر کدام از این موارد برخی پدیده ها و ویژگی های خاص پسامدرنیسم که در جهت گیری و تشکیل شاکله های پسامدرن موثرند معرفی شده است.

فصل اول: ساختار اجتماعی پسامدرن
دوم: ساختار اقتصادی پسا مدرن
سوم: ساختار فرهنگی پسامدرن
چهارم:ساختار سیاسی پسامدرن
پنجم: ساختار فلسفی پسامدرن
ششم: هنر و طراحی پسامدرن

پسامدرن و طراحی فراصنعتی

تهیه شده در: https://www.newdesign.ir/content/?id=1144&rnd=2572

نظر بازديدکنندگان (6)


مطالب مرتبط:
راه های ارتباطی:
اینستاگرام | کانال تلگرام | فیس بوک | تماس با ما