ارسال کننده: اردشیر حکیمی
دسته بندی: لغات تخصصیسبک شناسی
تاریخ: 1386/8/12
تعداد بازديد : 5496

مد عبارت است از فراگیر شدن طرز فکر و یا رفتاری خاص در بین تعدادی از افراد جامعه آماری در بازه زمانی معین. بنابراین برای آنکه گفته شود چیزی مد شده است حداقل به سه جزء نیاز می باشد:
الف- طرز فکر یا رفتار خاص(عامل مد شونده)؛
ب-تعدادی از افراد جامعه(عامل مد پذیر)؛
ج-فرد یا افراد تعریف کننده و یا تبلیغ کننده مد(عامل مدگذار).

عامل مد شونده می تواند دربردارنده طیف وسیعی از رفتارهای خاص و یا شیوه هایی از اندیشه باشد که به صورت آگاهانه و یا ناآگاهانه مورد اقبال واقع می شوند. به عنوان مثال می توان مواردی همچون تطراحی مدوجه به گونه ای خاص از محصولات فیزیکی، تمایل به استفاده از خدماتی معین، و یا تأکید بر به کاربردن واژه هایی خاص در گفتگو را برشمرد به گونه ای که این ترجیحات و تمایلات ناشی از مشاهده کلیت و یا نشانه هایی از آنها در فرد یا افرادی دیگر باشد. در برخی از موارد این تأثیرپذیری بسیار خرد و ناآگاهانه است. اغلب زمانی که یکی از مسافرین تاکسی، نسبت به پرداخت کرایه خود مبادرت می ورزد، به ناگهان سایر افراد این جامعه چند نفره نیز این عمل را تکرار می کنند؛ در مقطعی خاص از زمان، گرایش به خرید لباس هایی با فرم، جنس و یا رنگی خاص قوت می گیرد؛ کارگر تازه وارد به یک کارگاه ممکن است تحت تأثیر شرایط موجود ناشی از میزان فعالیت سایر کارگران، بیشتر و یا کمتر از توان واقعی خود، فعالیت نماید؛ نوع خاصی از گویش و یا استفاده از کلماتی خاص، می تواند در میان دانش آموزان یک مدرسه فراگیر شود؛ مخالفت با نظرات عامه مردم ممکن است در بین قشری از جامعه، به عنوان ارزش تلقی گردد؛ استفاده از وسایل نقلیه عمومی یا خصوصی ممکن است مورد اقبال عموم واقع گردد؛ توجه به محیط زیست و حفظ آن؛ نگهداری از حیوانات؛ چاق بودن یا لاغر بودن؛ درس خواندن یا نخواندن؛ مطالعه، مسافرت، ورزش، باز کردن حساب در بانکی خاص، از جمله موارد متعددی هستند که می توانند به عنوان عامل مد شونده در بین افراد جامعه تسری یابند.

عامل مدپذیر عبارت است از تعدادی از افراد جامعه(حداقل دو نفر) که به پذیرش عامل مد شونده گرایش یابند. ممکن است این گرایش ناآگاهانه بوده ویا با مطالعه و آگاهی مورد قبول فرد قرار گیرد. عامل مدگذار عبارت است از فرد یا افرادی که به صورت آگاهانه، عامل مدشونده را در میان عوامل مدپذیر تبیین و تعریف نموده ویا تبلیغ می کنند. هدف عامل مدگذار از انجام این فعالیت، ممکن است در بردارنده موارد مختلفی همچون توسعه فرهنگ عمومی و رشد فکری، توسعه سلامت، رشد اقتصادی جامعه، کمک به گردش پول، افزایش تولید، افزایش فروش، توسعه صادرات، کاهش واردات، حفظ محیط زیست، قدرت طلبی، کسب منافع مالی و سود شخصی باشد. در این میان ممکن است گروهی از عوامل مدپذیر با گرایش به عامل مدشونده به تقویت عامل مدگذار کمک نموده و درواقع خود، در دو نقش عامل مدپذیر و عامل مدگذار عمل نمایند که البته عکس این قضیه نیز مصداق وقوع دارد.

هر بخش از روند فوق الذکر، نیاز به طراحی، برنامه ریزی، محاسبه و مدیریت دارد تا بتواند به صورت موثر عمل نموده و مخاطب را تحت تأثیر قرار دهد. یکی از تخصص هایی که در شکل گیری این روند می تواند نقشی اساسی را ایفا نماید، طراحی صنعتی است. این تخصص با لحاظ نمودن عواملی همچون طراحی پارامترهای زیبایی بصری محصول، طراحی بسته بندی، طراحی نوع تعامل کاربر با محصول، نوآوری، ارائه راهکارهای خلاقه، طراحی رفتار کاربر، می تواند به عنوان شاخصی تعیین کننده در موفقیت یا ناکامی طراحی مد محسوب گردد.

تهیه شده در: https://www.newdesign.ir/content/?id=143&rnd=4948

نظر بازديدکنندگان (3)


مطالب مرتبط:
راه های ارتباطی:
اینستاگرام | کانال تلگرام | فیس بوک | تماس با ما