تاریخ: 1386/10/8
تعداد بازديد : 11006

مشخصات اصلی گرافیک محیطی:
گرافیک محیطی از کلیه علائم، تابلوها و چراغ ها، از شکل و رنگ و طرح و خط و نوشتار بهره می گیرد و اگر بر معیارهای درست استوار باشد می تواند:
ارتباط های اجتماعی مردم را تسهیل کند.
به فعالیت اقتصادی سرعت بخشد.
ایمنی و جریان ترافیک را بهبود بخشد.
مردم را از امکاناتی که شهر در اختیارشان می گذارد آگاه کند.
جرائم حاصل از تشنجات عصبی مردم را کاهش دهد.
به رفع نیازهای اجتماعی مردم با ایجاد ارتباط با محیط اطراف به وسیله مشخص کردن، راهنمایی و اطلاع  رسانی کمک کند.
با ایجاد مناظر زیبای بصری در محیط، به سلامت ذهنی مردم یاری رساند.

گرافطک محیطیعوامل اصلی بیان در گرافیک محیطی عبارتند از:
- پوستر
- علائم
- تابلوهای بزرگراه ها
- تابلوهای راهنمایی و رانندگی
- علائم نورانی (نئون ها)
- تبلیغات روی وسائل نقلیه
- طراحی محیطی پارک ها
- طراحی روبناها و رنگ های حاصل از آنها
- طراحی محل های خدماتی عمومی، ایستگاه های اتوبوس، باجه های تلفن، نیمکت ها و...
- طراحی محیطی مراکز فرهنگی و تفریحی
- طراحی حجم های تزئینی در میدان ها و پارک ها
- تابلوهای سردر فروشگاه ها، مغازه ها، سینماها و کلیه سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی
- انواع تابلوهای تبلیغاتی مانند: بیل بورد، چهاروجهی، سه وجهی، سه بعدی، دیجیتالی.

از آنجا که همه این عوامل در محیط داخل شهر انجام می گیرد. بنابراین باید بین آنها و شهر، هماهنگی  ایجاد گردد و طراحان گرافیک محیطی با مهندسین شهرساز از نزدیک، تشریک مساعی داشته  باشند.
باتوجه به اینکه در شهرهای بزرگ، علاوه بر ساکنین دائمی آنها، انبوه قابل ملاحظه ای از مردم، جهت انجام کارهای اقتصادی، تجاری، بهداشتی... نیز مرتب در حال آمد و رفت می باشند، گرافیک محیطی باید به نوعی نقش خود را ایفا نماید تا افراد در این محیط در برقراری ارتباط ها و گذراندن امورشان، مشکلات کمتری داشته باشند. بخش عمده  اطلاعات مورد نیاز شهر، در ارتباط با مقررات آمد و شد،  آگاهی از فعالیت ها و رویدادها و اماکن گوناگون و خدماتی است که ارائه می شود.

مردم باید راه های مختلف و ایمن و سریع رسیدن به این محیط ها را بدانند و بهترین آنها را انتخاب نمایند. البته تعیین ضوابط اعمال کنترل بر تابلوها و علائم بخش خصوصی که می تواند موجب اخلال در تأثیر عمومی یا مکمل آنها باشند، جزء تفکیک ناپذیر سیستم مناسب اطلاع رسانی محیط است.

گرافیک محیطی چه عرصه هایی را در بر می گیرد؟
گرافیک محیطی اعم از محیط های باز و بسته، عرصه های گوناگون را در بر می گیرد، که در هر دوی این ها، نقش عمده آن (اطلاع رسانی) می باشد. محیط های بسته شامل فضاهای داخلی کلیه ساختمان ها اداری و تجاری، مترو و همچنین نمایشگاه ها و فروشگاه ها می باشد که در آنها با استفاده از اشکال و حروف و انواع تابلو، اطلاعات لازم به مراجعه کنندگان داده  می شود.

در محیط های باز نیز همچون پارک ها، خیابان ها و معابر شهر و اساسا کلیه فضاهای باز واقع در شهرها و محیط زندگی انسان، که طراحی هایی شامل: علائم  راهنمایی و هشدار دهنده داخل پارک ها، تابلوهای  سردر فروشگاه ها، طراحی ویترین های مغازه ها، علائم  راهنمایی و رانندگی در سطح شهر، تابلوهای نام  خیابان ها و کوچه ها، باجه های مختلف خدماتی از قبیل تلفن، پست و...، در محدوده گرافیک محیطی قرار دارند.

گرافیک محیطی نقش مهمی را نیز در تبلیغات ایفا می کند. از جمله در تبلیغات تجاری و تبلیغات فرهنگی. اکنون به طور اختصار نگاهی گذرا بر این دو می اندازیم:

گرافیک محیطی و تبلیغات فرهنگی:
انسان از زمانی انسان می گردد که دارای فرهنگ می شود و فرهنگ از زمانی آغاز می گردد که انسان به  وجود می آید. آنچه که می توانیم برایش تقدم و تاخر قائل شویم تمدن است و انسان با فرهنگ وارد تمدن می شود و اکنون این انسان متمدن است که در دام انواع و اقسام کشمکش های روحی و جسمی دست و پا می زند، برای رهایی و آزادی نیاز به پرواز دارد، پروازی از درون خود به بیرون و شاید برای این پرواز، بالی بهتر از فرهنگ و هویت خویش نیابد. پس باید با آن آشنا شود و با بهره گیری از آن در جهات مختلف زندگی، خود و جامعه اش را باور کند. این نقطه ای است که تبلیغات فرهنگی می تواند پا به عرصه وجود بگذارد و رسالت خویش را به انجام برساند.

امروزه در سراسر دنیا واژه تبلیغات فرهنگی معانی خاصی پیدا کرده و آن هم بر اساس تعریف فرهنگ و تبلیغ از دید آن جامعه خاص می باشد. در کشور ما نیز این تبلیغ حول محورهای خاصی دور می زند که مربوط به باورها و دیده ها و فرهنگ جامعه ماست و در اینجاست که دوباره صحبت از هنر به میان خواهد آمد، هنری که  باید خادم جامعه باشد و اندیشه ها و آرمان های والای بشری را که سبب رشد انسان می شوند، جاودان و ماندنی کند به گونه ای که بر همه اقشار جامعه تأثیرگذار گردد.

هنرهای تجسمی، تجلیات عالی زبان بصری هستند و بنابراین ابزارهای آموزشی اند که قیمتی بر آنها متصورنیست. اکنون وظیفه گرافیک محیطی این است که از نظر اجتماعی پیام مفیدی برساند و هم چشم را و به واسطه آن، ذهن را جلب کند و در نتیجه نظم لازم را برای دیدن آن سوی سطوح چیزهای قابل رویت به ذهن بدهد و در شناخت ارزش های لازم برای یک زندگی کامل و لذت بردن از آن راهنماییش کند.
اگر شرایط اجتماعی، گرافیک محیطی را به عرصه پیام های موجه، در وسیع ترین و عمیق ترین مهفوم  اجتماعی آن ملزم سازند، این هنر می تواند به طور موثر به آماده سازی راه برای هنری موثر و مثبت یاری رساند. هنری که بتواند پیام خویش را به مردم برساند و از طرف آنها درک شود.

از میان اهدافی که گرافیک محیطی مد نظر دارد، هدف های کاربردی از بقیه مهم تر و در حقیقت  در اولویت قراردارد که البته بعد از دست یابی به اهداف گوناگون کاربردی خود، می باید فرهنگ ساز نیز باشد و اگر گرافیک محیطی با اصولی صحیح و متناسب انجام شده باشد، تا حدود بسیار زیادی می تواند در گسترش فرهنگ جامعه تأثیر داشته باشد.

رشد گرافیک محیطی به چند عامل وابسته است؛ از جمله: رشد کیفی فکری مدیریت ها و وجود طراحانی باخلاقیت های بالا. البته این رشد تنها به گرافیک بر نمی گردد، بلکه به مجموعه عواملی منتهی می شود که ساختارهای اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز در آن رشد یافته باشند.

مشخصه های سنتی و فرهنگی می تواند در برقراری ارتباط بهتر و سریع تر نقش مهمی داشته باشند زیرا افرادی که در یک جامعه زندگی می کنند دارای فرهنگ خاص آن اجتماعی نیز می باشند. بنابراین بهتر است ارسال پیام برای آنان به زبان و شیوه ای آشنا و سنت های خودشان طراحی شود که برایشان ملموس تر و گویاتر باشد تا در قالب های فرهنگی و سنتی بیگانه.

رنگ، نقش مهمی در یک طرح دارد که اولین وظیفه آن جلب توجه مخاطب است و در مرحله بعدی نقش مکمل عناصر تصویری دیگری برای موفقیت در ارسال پیام را ایفا می کند.

حروف نوشتاری نیز در برقراری ارتباط سریع تر، نقش مهمی دارند و در واقع آنها تکمیل کننده یا تأکید کننده تصویر می باشند.

در گرافیک محیطی ابزارها و عوامل مختلفی برای ارائه اطلاعات وجود دارد که از هرکدام برای بیان نوعی خاص  از ایجاد ارتباط می توان استفاده کرد. مثلا بالون ها و تبلیغات بر روی وسایل نقلیه مربوط به گروه ایجاد ارتباط توسط سوژه های متحرک  می باشند. همچنین بیل بوردها باید در مکان هایی مورد استفاده  قرار گیرند که فضای اطراف  آنها وسیع باشد. مانند بزرگراه ها که اغلب مخاطب با سرعت بیشتری از مقابل آن می گذرد و باید به گونه ای باشد که به سرعت بتواند ارتباط لازم را برقرار کند. نسبت میزان ارتفاع نصب بیل بورد با طول و عرض آن نیز از نکته های حائز اهمیت می باشد و باید به طور دقیق محاسبه شود. کارآیی بیل بورد در شب نیز بحثی است که باید همراه با عوامل دیگر مربوط به بیل بوردها با دقت بررسی و طراحی شود و با استفاده از سیستم های نوری مناسب، پیام دلخواه در شب ها نیز به مخاطب های احتمالی القا شود.

با آنچه درخصوص آشنایی با گرافیک محیطی و اهمیت و نقش آن در جامعه های شهری گفته شد، به اختصار شرحی پیرامون اهمیت حضور گرافیک محیطی در روابط عمومی بیان می شود:
از آنجا که هدف روابط عمومی جلب مشارکت و همراهی افکار عمومی در زمینه های مختلف است و همچنین واحدی است که ارتباط کارکنان با مسئولان ونیز مسئولان با مردم را برقرار می کند. باید این رسالت خود را با استفاده از روش های ویژه، به خوبی انجام دهد. گرافیک محیطی یکی از آن مواردی است که می توان با شناخت و به کارگیری اصولی آن در روابط عمومی ها، برقراری ارتباطات یاد شده را گسترش داد. امر تبلیغ نیز در روابط عمومی نقش مهمی را ایفا می کند. تبلیغ به معنای تغییر افکار و اندیشه برای آنچه تبلیغ می شود. بهترین و گویاترین زبان برای این منظور، هنر گرافیک است. چرا که هنر گرافیک آینه شفافی از مسائل جاری و فرهنگی است و تمام لحظه ها زیر و بم های روحی و فکری جامعه را ثبت و منعکس می کند. بنابراین، هنر گرافیک در روابط عمومی اهمیت خاص خود را می یابد. گرافیک محیطی نیز بخشی از این  هنر است. یعنی آنجا که مسئله ارسال پیام و دادن اطلاعات لازم به مخاطب در محیط کاری پیش می آید، گرافیک محیطی قدم به عرصه می گذارد و نقش خود را ایفا می کند. برای مثال یک سازمان یا وزارتخانه را در نظر می گیریم که روزانه تعداد زیادی از افراد جامعه، آن هم با فرهنگ ها و نگرش های متفاوت اجتماعی، به خاطر نیازی که دارند به آنجا مراجعه می کنند. در ابتدای ورود، گرافیک محیطی موجود باید به نوعی طراحی شده باشد که فرد برای رسیدن به قسمتی که لازم است به آنجا مراجعه  کند، دچار مشکل و سرگردانی نشود و با دیدن تابلوهای مخصوص راهنما به راحتی به محل مورد نظر برسد. نوع تابلو، رنگ، اندازه و نوع خط های نوشتاری، علامت ها و نمادها و همچنین محل نصب آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پس از آن، علامت های داخل محوطه ها راهرو ها و اتاق ها نیز باید همین ویژگی ها را داشته باشند.

بنابر آنچه که بیان شد، اولین اهمیتی که برای گرافیک محیطی قائل می شویم، همان برقراری ارتباط برای راهنمایی و اطلاع رسانی به مخاطب است و در دومین نقش خود، وظیفه زیباسازی محیط را برعهده می گیرد. زیرا انسان به طور ناخودآگاه خواهان زیبایی و توازن و تعادل و آراستگی است و از زشتی ها و ناهنجاری ها دوری می جوید. حضور در محیطی که همه عنصرهای آن به طور صحیح در جای خود قرار گرفته باشد و رنگ ها در هماهنگی و تضاد، هرکدام به وظیفه خود به درستی عمل کنند، برای هر انسانی، به راستی  لذت بخش است و روح خسته از کشاکش و مسائل روزمره زندگی او را به آرامش دعوت می کند.

منبع: http://www.hamkelasy.com/content/view/630/52
+ ویرایش ادبی

تهیه شده در: https://www.newdesign.ir/content/?id=199&rnd=9439

نظر بازديدکنندگان (1)


مطالب مرتبط:
راه های ارتباطی:
اینستاگرام | کانال تلگرام | فیس بوک | تماس با ما